Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gatu- och parkavdelningens vid Uddevalla kommun våta dröm är uppfylld. Avgiftsbelagd parkering i centrum från första minuten.

P-skiva fungerar inte, utom i Sverige utanför Uddevalla, är avdelningens analys. Genom att leverera en undermålig utredning har gatu- och parkavdelningen sett chansen att med en ny politisk majoritet återgå till sitt undergrävande av Uddevalla centrum.

För övrigt verkar det som om kommunfullmäktiges beslut 2011 att inrätta en centralt belägen ställplats för husbilar inte heller i år kommer att verkställas.

6. jun, 2015