Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ge lärarna möjlighet att ta ifrån eleverna mobiltelefoner under lektionstid, föreslår statsminister Stefan Löfven (S). Äntligen, trodde man att lärarförbundet skulle tycka. Ingalunda. Lärarförbundet kritiserar statsministern för förslaget, på samma sätt som de rödgröna hudflängde förre utbildningsministern Jan Björklund (FP) för samma förslag.

Politik är onekligen de obegränsade möjligheternas konst. Det som är helt fel blir helt rätt, beroende på vem som föreslår - åtminstone i socialdemokratin. Det enda som består är lärarförbundets suicidala beteende.

Endast Sverige svenska krusbär har. Endast Sverige håller sig med ett lärarförbund som motarbetar sina egna intressen och sin egen yrkesstolthet.

8. jun, 2015