Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ännu ett ointressant utspel från regeringen. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vill utreda avregleringen av apoteken. Varför det? Fler apotek, bättre öppningstider. 

Om, mot förmodan, utredningen skulle föreslå något, hur intressant är det? Har inte statsrådet Wikström uppfattat att regeringen saknar majoritet i riksdagen? Det är inte första gången statsrådet missar den lilla detaljen. Varför öda skattepengar på meningslösa utredningar?

9. jun, 2015