Energidirektörens emeritus tankeförsök

Åtminstone en positiv nyhet att glädjas åt i dessa dagar. Miljöpartiet backar rejält i den senaste opinionsmätningen.

Den regering som har fler jobb som fokus innehåller ett parti som i sitt partiprogram slår fast "Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd.".

Miljöpartiet har blivit förbudsivrare. Från att vara tillskyndare av valfrihet och friskolor vill man nu förbjuda vinster för privata företag. Öka beskattningen på förnybar energi. Stopp för tusen lägenheter i bostadsbristens Stockholm. Stopp för genmodifierade grödor, som kan minska användningen av bekämpningsmedel och enligt forskningen är   en förutsättning för att klara livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning,

Förbjud tillverkning och försäljning av bensinbilar, förstatliga bankväsendet, inrätta en fond för arbetsbefrielse... Listan på stolligheter är lång. Fina kompisar statsminister Stefan Löfven (S) håller sig med.

15. jun, 2015