Energidirektörens emeritus tankeförsök

Häpnadsväckande diskussion i Uddevalla kommunfullmäktige om socialnämndens budget. Undersköterskornas och sjuksköterskornas låga löner framhålls som ett stort problem i vården och socialdemokratiska ledamöter klagar, samtidigt som de avskaffar brukarnas fria val.

De vill inte inse att med endast en arbetsgivare, där lönesättningen sker centralt i ett arbetsgivarmonopol, finns inga möjligheter att höja lönen genom att byta arbetsgivare. På en fungerande arbetsmarknad med många arbetsgivare är det effektivaste sättet att höja lönen att byta arbetsgivare.

Dock har Västra Götalandsregionen tvingats inse att det nybyggda norska storsjukhuset, strax norr om gränsen, utövar en oemotståndlig lockelse för svenska sjuk- och undersköterskor. Kanske borde fullmäktige avskaffa även Norge?

15. jun, 2015