Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid 36 års ålder har HKH Prins Carl Philip befordrats till major i reserven. Det är bara att gratulera. Lite mallig är jag dock över att ha blivit major i reserven vid 33 års ålder (för 30 år sedan). 

Misstänker att HKH Prins Carl Philip, majoren i amfibiekårens reserv, kommer att i tur och ordning befordras till överstelöjtnant, överste och general. Att döma av H M Konungens omdöme om sonens militära färdigheter förutspås en lysande militär karriär.

15. jun, 2015