Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunstyrelsens i Uddevalla röd-gröna majoritet har beslutat att efter att i två år samarbetat med besöksnäringen återigen göra turistbyrån helt kommunal. Samarbetet har medfört att det i år finns turistbyråer på tre platser, tio så kallade info-points, kvalificerad webbsida, tryckta medier, kartor mm. Ett nära samarbete bedrivs med Turistrådet Västsverige bland annat i projektet "Bohuslän på export".

Detta samarbete skall nu ersättas av en kommunalt driven turistbyrå. Erfarenheterna från tidigare är inte uppmuntrande. Näringen var starkt kritisk, vilket var ett av skälen till att den kommunala turistbyrån ersattes av ett samarbete med näringen.

Turistbyrån skall drivas av det kommunala bolaget Skärgårdsbåtarna, som driver de vita båtarna med sex miljoner i förlust år efter år utan förbättring i sikte. De tjänstemän som varit ansvariga för den kommunala, hårt kritiserade, turistbyrån är de som gjort den utredning som varit underlag för beslutet om återkommunalisering.

Professionellt? 

17. jun, 2015