Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mitt tidigare facebookinlägg om turistbyrån i Uddevalla har föranlett en spretig debattråd, som handlar om betydligt fler frågor än det inlägget handlar om. Så brukar det ju bli, så ingen är väl förvånad.

Dock ser jag, som ordförande i Destination Uddevalla, skäl till ett nytt inlägg i frågan för att reda ut fakta, vilka ju vanligtvis kan fördärva de bästa av debattinlägg.

Destination Uddevalla fick ett bidrag på 700 000 kronor för att bedriva turistbyrå 2014. En tredjedel av vad turistbyrån kostade i kommunal regi.

För en tredjedel av pengarna kan man inte göra allt som gjordes tidigare. Året-runt-bemannad turistbyrå går inte att finansiera med de pengarna. 

Webben, uddevalla.com, blir allt viktigare och den fokuserade vi på. En projektanställning för en stor del av pengarna har medfört en väl fungerande, attraktiv webb, vars besöksantal ökat starkt (40 procent 2014).

Försök gjordes med en fysisk turistbyrå i samarbete med ett reseföretag på Torp, där de flesta besökare finns. Shoppingturismen är den turism som ökar mest. Ett försök att hålla nere kostnaderna. Utvärderingen efter säsongen 2014 ledde till beslut om att ha en turistbyrå i centrum i samarbete med hamnkafeet, liksom i Ljungskile i samarbete med LSK, med den miljon vi fick i bidrag för 2015. Återigen beslut för endast ett år.

Tryckta medier har utvecklats starkt. Uddevalla & Du har blivit en mycket uppskattad trycksak med information om vad som händer i Uddevalla till glädje för besökare. Samarbetet med Turistrådet Västsverige i projektet "Bohuslän på export" är en framgång.

Besluten har tagits av en enig styrelse i Destination Uddevallas, där kommunen vid dessa beslut representerats av Alf Gillberg (S), Essam El-Naggar (FP) och Ann-Louise Öhrn (informationschef).

Uddevalla Turisttrafik går med närmare sex miljoner i förlust varje år. Förlusten täcks genom koncernbidrag från moderbolaget Uddevalla Utvecklings AB, som  erhåller koncernbidrag främst från Uddevalla Energi för att kunna ha några koncernbidrag att lämna.

Ingen har förespråkat att de vita båtarna ska avvecklas. De är en viktig del av varumärket Uddevalla. Det måste dock vara tillåtet att fundera på om det är en naturlag att underskottet ska vara sex miljoner och att inget kan göras åt det.

18. jun, 2015