Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevallahem planerar att bygga seniorboenden i Ljungskile. Planerna bygger på tankar som pensionärsföreningar framförde för flera år sedan. Samrådsprocessen i detaljplanearbetet inleddes 2011.

Lokala aktionsgrupper motarbetar planerna, som tagits fram i enlighet med de demokratiska principer som råder i vårt land.

En ledande företrädare för Uddevallapartiet, boende i Ljungskile, förklarar protesterna med att i Ljungskile bor många välutbildade esteter. Till skillnad från Uddevalla får man förmoda.

Visserligen har vi i Uddevalla byggt Sveriges vackraste kraftvärmeverk, men det är väl ett undantag från bristen på utbildning och estetism. Kristdemokraternas företrädare, en hängiven anhängare av Ljungskile SK, ifrågasätter att jag som folkpartist kommenterar problemet.

Enligt min mening är det problemet som är problemet, inte att det omnämns. Men kristdemokraterna kanske tror på att en högre makt löser problemen i nästa tillvaro och de därför inte bör nämnas i denna?

29. jun, 2015