Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rättsväsendets uppfattning skiljer sig inte sällan från massmediernas. Än en gång har lokaltidningens drev mot en kommunpolitiker visat sig vara luft.

Förre kommunalrådet Essam El-Naggar (FP) utsattes i främst Bohusläningen för beskyllningar om otillbörligt utnyttjande av kommunens reklambil, höga telefonkostnader, mutbrott och bedrägeri. Drevet medförde att El-Naggar lämnade sina politiska uppdrag.

Förundersökningen mot El-Naggar är nu nedlagd på samtliga punkter. Brott har inte kunnat styrkas. Av utredningen framgår att den resa som kommunstyrelsens dåvarande ordförande polisanmälde som misstänkt muta godkänts av en tidigare ordförande i kommunstyrelsen. Originella umgängesformer i kommunledningen och inte osannolikt att de leder till rättsligt efterspel.

Nu är det "bara" Bohusläningens lynchjustis som dömt El-Naggar. Det är inte utan förväntan åklagarens prövning av Bohusläningens misstankar om mutbrott i samband med julmust och bowling vid kommunens it-avdelning emotses.

30. jun, 2015