Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svenska "Ship to Gaza" har bestämt sig för att utmana Israel genom att bryta blockaden av Gaza. Föga överraskande ingriper Israel, bordar fartyget och internerar besättningen.

Nu förväntas omvärlden fördöma Israel för att landet ingriper mot försök att bryta blockaden. Förvånad över att Israel gör som landet beslutat?

Israels blockad av Gaza kan naturligtvis ifrågasättas. Men att förvänta sig stöd för en uttalad provokation mot Israel bidrar inte till ansträngningarna att finna en lösning på en humanitär katastrof. 

30. jun, 2015