Energidirektörens emeritus tankeförsök

En av äv vänsterpartiets riksdagsledamöter avslutar sin föräldraledighet samma dag som riksdagen tar sommaruppehåll. Hon tjänstgör med full ersättning på 61 000 kronor i månaden när riksdagen inte arbetar. Samma dag som riksdagen återupptar sitt arbete återgår hon till föräldraledigheten.

"Arbetsplaneringen" har gjorts i samförstånd med partiledningen, uppger riksdagsledamoten i Svt Rapport. Jag som trodde att vänsterpartiet var emot vinster i välfärden. 

3. jul, 2015