Energidirektörens emeritus tankeförsök

Grekerna säger nej till att betala sina skulder. Grekland fuskade sig in i eurosamarbetet, har mörkat sin statsskuld, levt långt över sina tillgångar, beviljat sig själva generösa pensionsförmåner, haft en grotesk tillväxt av den offentliga sektorn med kompisjobb åt partiernas anhängare och ett obefintligt skatteindrivningssystem.

Allt finansierat med lån, främst från tyska skattebetalare. Under den senaste konjunkturcykeln, efter finanskrisen 2008, har Irland, ett annat krisland, ökat sin produktion med 50 procent. Under samma tid har Grekland minskat sin med 30 procent. 

Grekland har omfattande strukturella problem med låg produktivitet. Kan landet räddas på annat sätt än en kraftfull devalvering, dvs i praktiken införa en parallellvaluta eller lämna euron? Grekerna har inte en realistisk chans att betala sina skulder, vilket nog långivarna är smärtsamt medvetna om.

5. jul, 2015