Energidirektörens emeritus tankeförsök

Greklands premiärminister meddelar i EU-parlamentet att Grekland kan tänka sig att göra något åt de strukturella problem, som fört landet till sammanbrott. Villkoret är nya nödlån. Annars får det vara.

Man kan inte annat än imponeras av förhandlingstaktiken.

8. jul, 2015