Energidirektörens emeritus tankeförsök

Som väntat är det kravaller i Grekland, uppror i det grekisk parlamentet och ministrar som avgår. Villkoren för att få nya stödprogram är hårdare än dem som grekerna av sin premiärminister förleddes avvisa i folkomröstningen för drygt en vecka sedan. 

Då så, det är väl bara att meddela grekerna att EU accepterar deras vägran att acceptera villkoren för nya stödprogram och därför inte ställer ut några.

Därefter står hoppet till att kommunalrådet i Uddevalla Ewy Gahnström (V) hittar några lämpliga bastiljer att storma och att det i bästa fall finns något att plundra i dem.

16. jul, 2015