Energidirektörens emeritus tankeförsök

Så är det dags igen. En av Uddevalla kommuns tyngsta politiker (S), i dag socialnämndens ordförande, hängs ut i Bohusläningen. Västra Götalandsregionen, där politikern även har uppdrag, hävdar att han under dryga tre år fått 53 000 kronor sammanlagt i förlorad arbetsinkomst utan att vara berättigad.

Själv hävdar han att ersättningen inte är tvistig men att han på grund av okunnighet fyllt i fel blankett när han övergått från anställning till egen verksamhet.

Visst kan man uppröras men vid närmare eftertanke ändå överväga rimligheten. Är det rimligt att förväntas arbeta utan ersättning? Tänk om det faktiskt är så som han påstår, fel blankett men rätt till ersättning?

Men det är klart, det hör till ritualen att jaga politiker och ändå förutsätta att det finns medborgare som är beredda att ta politiska uppdrag. Bestämmelser är ju som bekant till för att följas...

17. jul, 2015