Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inom kort kommer regeringen att utnämna en ny överbefälhavare efter skåningen och pansarofficeren Sverker Göransson. Göranssons otacksamma uppgift var att hantera övergången från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar, administrera omfattande nedskärningar och hantera en i grunden förändrad säkerhetspolitisk omvärld utan stöd av statsmakterna.

Det spekuleras i tänkbara efterträdare. Jag har en självklar kandidat. En officer med gedigen bakgrund i trupp- och stabstjänst, framgångsrika internationella insatser i Nato-högkvarteret och den som Sverige behöver i ett allt allvarligare säkerhets- och militärpolitiskt läge. En general som kräver operativ effekt av varje insatt krona, nu när försvarsanslagen ökar. Ingen förvaltningsofficer.

Näste ÖB borde bli generalmajoren i arméns generalitet Karl Engelbrektsson, i dag chef för förbandsproduktionen. Engelbrektsson började för övrigt sin militära bana vid Kungl Bohusläns regemente.

18. jul, 2015