Energidirektörens emeritus tankeförsök

Finlands regering har gett klartecken till byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. I Sverige protesterar kärnkraftmotståndare och kräver att den svenska regeringen ingriper.

Finland förlorades i 1808 - 1809 års krig, blev storfurstendöme i Ryssland och fick sin självständighet 1917. Det betyder att Sveriges regering inte har att göra med vilka beslut, även energipolitiska, den finska regeringen fattar.

Men kärnkraftmotståndarna kanske tänkt sig att, i likhet med frustrerade rikssvenskar 1809, kräva Finland åter?

7. aug, 2015