Energidirektörens emeritus tankeförsök

Felix Brodén, en av Uddevalla stadsmusikkårs yngsta medlemmar, är slagsverksvirtuos. Efter provspelning antogs han till Marinens ungdomsmusikkår, har spelat med musikkåren i London i samband med 200-årsminnet av slaget vid Waterloo och medverkar nu vid Ystad International Military Tattoo. Fantastiska prestastioner. Stadsmusikkårens stolthet. Vad månde bliva av denne unge slagverkare?

9. aug, 2015