Energidirektörens emeritus tankeförsök

Yrkeshögskolan är svaret på frågan hur Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet, framhåller statsminister Stefan Löfven (S) i sitt sommartal i Stockholm. Säkert en positiv åtgärd.

Samtidigt gör regeringen allt för att försvåra instegsjobb för ungdomar genom att höja arbetsgivaravgifterna, för lågutbildade (inte minst invandrare) genom att begränsa RUT-avdragen, höja skatter och vidta andra traditionella socialdemokratiska åtgärder för att motarbeta företagande och entreprenörskap.

Alliansen gör inget för att stoppa skadegörelsen mer än att prata. Ansvarslöst och ett svek mot dess väljare.

16. aug, 2015