Energidirektörens emeritus tankeförsök

Göta Energi anlitar oseriösa telefonförsäljare. En av Göta Energis säljare erbjuder mig stora besparingar om jag byter till Göta Energi. Hon frågar efter vilken elleverantör jag har, får veta att det är Uddevalla Energi, och påstår då att jag betalar 85 öre per kilowattimme plus årsavgift medan hon erbjuder 55 öre per kilowattimme, ett års bindningstid och "endast" 39 kronor i månaden i "administrationsavgift". Hon framhåller särskilt att de inte tar någon månadsavgift (sic!).

Säljaren är direkt osaklig och vilseledande. Uddevalla Energis rörliga pris i dag är 54,1 öre, med en månads uppsägningstid och 27 kronor i månadsavgift.

Göta Energi marknadsför ett dyrare avtal med sämre villkor som en besparing för kunden. När jag påpekar de felaktiga uppgifter påstår säljaren plötsligt att det hörs dåligt och samtalet bryts.

18. aug, 2015