Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kristianstads kommun håller sig med en förvaltning som kallas  "Arbete och välfärdsförvaltningen", rapporterar Svt:s Rapport.

Hade kommunen haft en bildningsförvaltning borde kommunen vetat att på svenska heter det "Arbets- och bildningsförvaltningen". Den barn- och utbildningsförvaltning kommunen håller sig med förefaller ha bortsett från bildningsuppdraget.

24. aug, 2015