Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter 38 år och åtta månader avslutar jag i dag mitt yrkesliv. Pensionär kallas det, men det betyder ju inte att man måste mata duvorna i Margretegärdeparken. Duvorna klarar sig nog utan mig. 

Nu blir tillvaron friare, insåg jag i dag när vi i bostadsrättsföreningens styrelse fördelade arbetsuppgifter. Styrelseuppdrag i bolag, ideella uppdrag, kultur, politik och golf blir min pensionärstillvaro. 

Jag har haft tolv fantastiska år vid Uddevalla Energi. Jag har fått vara med om att bygga Sveriges vackraste kraftvärmeverk, Lillesjöverket, och världens första avfallseldade energikombinat, pelletsfabriken. Jag har haft förmånen att verka i ett företag med professionella, engagerade och resurssmarta medarbetare.

Inte dåligt för en gruvarbetarson från Kiruna.

1. sep, 2015