Energidirektörens emeritus tankeförsök

En humanitär katastrof. Åtta miljoner människor på flykt inne i Syrien. Fyra miljoner flyktingar i Syriens grannländer. 130 000 asylsökande i EU hittills. Det är omöjligt att se åt annat håll. EU måste samla sig till en gemensam insats. Det vi ser är outhärdligt.

Hur länge ska världen se på det folkmord som sker i Syrien och andra delar av mellanöstern? Orsaken till de massiva flyktingströmmarna måste stoppas. Varför inte skicka feministiskts initiativ Schyman och kulturarbetarnas natomotståndare Oscarsson till Damaskus för att förklara att fred och diplomati är lösningen?

Visst vore det bra om världen såg ut som vi önskade. Tråkigt att den inte gör det. Återstår maktmedel.

5. sep, 2015