Energidirektörens emeritus tankeförsök

Fyra romer, varav en gravid i sjätte månaden, har fått en husvagn beslagtagen av Uddevalla kommun, trots att de betalat 2 000 kronor i parkeringsavgift, och sover nu på gatan, rapporterar Bohusläningen indignerat. 

"Reglerna gäller för alla", är kommundirektörens kommentar.

I vintras gjorde Bohusläningen ett indignationsnummer av att jag hävdade att man måste göra rimlighetsbedömningar och inte slaviskt följa regler. Nu utgörs indignationsnumret av att reglerna följs till punkt och pricka.

Imponerande journalistbragder - fel när regler inte följs och fel när de följs.

7. sep, 2015