Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lära sig rida på häst är en kommunal angelägenhet och alla ska få göra det på lika villkor (möjligen hästen undantagen). En tung debatt som fångar kommunfullmäktiges i Uddevalla uppmärksamhet.

Kanske läge att göra ett nytt försök att få fram ett konsekvent och transparent regelverk för anläggnings- och föreningsstöd? Den förra lades ned när konsekvenserna började bli för besvärliga.

10. sep, 2015