Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla kommuns ambition att alla har rätt att lära sig att rida häst med kraftfulla subventioner, om det sker i kommunala anläggningar, får konsekvenser. Uddevalla håller sig, enligt uppgift, med tre kommunala tjänstehästar för detta ändamål.

Tjänstehästar fanns i kavalleriet fram till 1950-talet. Uddevalla kommun har tydligen längre uthållighet. Finns det även tjänstehundar och -katter i socialtjänsten? Omfattas dessa av kollektivavtal, som vänstern nu kräver att alla som utför tjänster för kommunen skall ha?  

10. sep, 2015