Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett dilemma kan inte lösas. Dilemmor måste man förhålla sig till.

Att av humanitära skäl, som Tyskland, besluta att alla flyktingar från Syrien får asyl är medmänskligt. Beslutet leder till att människosmugglarna gör ännu bättre affärer, då ännu fler flyktingar ser möjligheter.

Människosmugglarna packar flyktingar i sjöovärdiga engångsfarkoster, som överges till havs, eftersom farkosterna beslagtas. Räddningsinsatserna för att rädda människor i sjönöd leder till att ännu fler riskerar sina liv.

Flyktingar utblottas för att betala människosmugglare att komma till Europa, med överhängande risk att drunkna eller kvävas, eftersom det är omöjligt att köpa en vanlig biljett till bråkdelen av kostnaden. Transportörsansvaret, som tvingar transportföretagen att bekosta återtransport av passagerare utan giltiga handlingar, är människosmugglarnas guldgruva.

Att bevilja asyl redan i flyktlandet skulle leda till kollaps i mottagningssystemen, vilket tydligen även miljöpartiet inser. Återstår att ta emot dem som överlever flykten? Eller sätta stopp för orsakerna?

11. sep, 2015