Energidirektörens emeritus tankeförsök

Micael Bydén, flygvapenchef och generalmajor i flygvapnets generalitet, har av regeringen utnämnts till överbefälhavare efter armégeneralen Sverker Göransson. Bydén blir den tredje överbefälhavaren ur flygvapnet, efter Torsten Rapp (1961 - 1970) och Owe Wiktorin (1994 - 2000).

Bydén framhåller personalförsörjningen som central. I det har han rätt. Efter värnpliktens avskaffande 2010 har försvarsmakten ännu inte fyllt sina personalbehov. Bydén är, så vitt kan förstås, en officer som ser till operativ effekt och ingen förvaltningsofficer.

Ett bra val, även om jag personligen sett bohusläningen och generalmajoren Karl Engelbrektsson som ÖB. Ännu bättre att regeringen inte föll för tramsiga genusperspektiv utan såg till kompetens. 

11. sep, 2015