Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Egna framgångar är alltid glädjande, men andras motgångar är heller inte att förakta", är ett känt talessätt.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund har valt "fel" ordförande, enligt partiledningen. Ungdomsförbundets ledning utgörs nu av personer, som inte passar in i partiledningens ambition att dölja partiets värdegrund.

Sverigedemokraterna utesluter dem som inte deltar i partiets arbete med att offentligt förneka dess värderingar. Tyvärr lär väl inte heller detta uppenbara avslöjande av var sverigedemokraterna hör hemma få några negativa konsekvenser för dem.   

13. sep, 2015