Energidirektörens emeritus tankeförsök

Länsstyrelsen i Västra Götaland saknar anvisningsplatser för nyanlända. För att lösa problemet vänder sig länsstyrelsen därför "i första hand till de kommuner som vi i en preliminär bedömning ser inte har så många anvisningsbara platser", säger mångfaldsdirektören (sic!) vid länsstyrelsen till Bohusläningen.

Länsstyrelsen har även beslutat om omedelbart omhändertagande av en mager katt i Lysekil för en omplaceringsutredning.

Sverige kan onekligen vara stolt över sin statliga förvaltning.

16. sep, 2015