Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kristdemokraternas riksting kan, oväntat nog, bli en demonstration av vad parlamentarism innebär. En regering som saknar majoritet i riksdagen kanske inte längre kommer att mötas av en obefintlig opposition.

Om rikstinget vågar ta sitt demokratiska ansvar och säga upp den dödliga överenskommelsen från december finns möjligheten att alliansen inser att den har ett  ansvar inför sina väljare och avslutar denna suicidala läggpolitik.

Att tro att mitt parti skulle våga stå upp för grundläggande parlamentariska principer vid kommande landsmöte vore naivt.

9. okt, 2015