Energidirektörens emeritus tankeförsök

Aldrig trodde jag att riksdagens minsta partiet, i alla val beroende av stödröster, skulle vara det enda (?) alliansparti som stå upp för grundläggande parlamentariska principer. Regeringar skall regera med riksdagens stöd, oppositionen skall opponera och inte abdikera.

Kristdemokraternas riksting visar respekt för väljarna och parlamentarismen. DÖ är död, säger moderatledaren, inte för att hon visar ledarskap utan för att hon inser att loppet är kört. Väljarnas vilja är starkare än partitaktikernas feghet.

9. okt, 2015