Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jag måste lyfta på hatten av respekt för kristdemokraternas riksting. Utöver den respekt för parlamentarismen det visat genom att vägra DÖ, har partiet vågat inse att det alltmer förvärrade säkerhetspolitiska läget kräver Natomedlemskap.

Ett parti, där partiledarkandidaten Jakob Forssmed för drygt tio år sedan förespråkade avskaffande av det militära försvaret, har nu insett att i Vår Herres hage vistas inte enbart fredliga får.

10. okt, 2015