Energidirektörens emeritus tankeförsök

För att öka tillgängligheten på parkeringsplatser i Uddevalla centrum vill gatu- och parkavdelningen skärpa kraven på tidsbegränsad parkering. Det ska inte vara möjligt att lagligt köpa p-tid utöver tidsbegränsningen. Om det är alla överens. 

I lokaltidningen Uddevalla-Posten motiverar gatu- och parkchefen förslaget att ersätta nuvarande system, avgiftsfrihet i två timmar, med tidsbegränsning och avgift från första minuten, med att det medför ökad tillgänglighet på p-platserna. Att samma effekt uppnås med p-skiva och avgiftsfrihet och dessutom medför ökad attraktivitet för centrum, tillbakavisas som svårövervakat.

Gatu- och parkavdelningen har redan nu skärpt övervakningen och bötfäller fler. Svårövervakat är det tydligen inte. Intäkterna ökar och gatu- och parkavdelningens våta dröm om avgift från första minuten uppfylls. Att ett sådant system motarbetar ett levande centrum har tydligen i sammanhanget underordnad betydelse.

14. okt, 2015