Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Uddevalla blev sur när han insåg att hans försök att med maktspråk stoppa en minoritetsåterremiss av det undermåliga förslaget till nya parkeringsregler misslyckats.

Han utnämnde sig snabbt till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, vilket enligt kommunallagen vanligtvis är en uppgift för kommunfullmäktige, kallade till extrasammanträde och hotade med obstruktion.

Kommunfullmäktiges ordförande (S) försökte runda kommunallagen genom att, förhoppningsvis mot bättre vetande, hävda att en andra återremiss avgörs med enkel majoritet, trots att den första återremissen togs med acklamation. När det blev uppenbart att ett sådant beslut obönhörligen skulle leda till laglighetsprövning och begäran om inhibition, tvingades han, efter ajournering, backa.

Kommunpolitik behöver inte vara tråkig.

15. okt, 2015