Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det var inte statsminister Stefan Löfven (S) som presenterade uppgörelsen med alliansen om åtgärder med anledning av flyktingkrisen. Inte heller "vice statsminister" Åsa Romson, vilket regeringens spinndoktorer säkert var tacksamma för, som Svenska Dagbladet konstaterar. Det var Ylva Johansson, som tillsammans med sina allianskollegor, fick uppdraget.

Verkligheten har hunnit ifatt välviljan. Rasande kommunpolitiker från alla partier konstaterar att kommunerna inte klarar av den akuta tillströmningen av flyktingar. Att som justitieminister Morgan Johansson (S) föreslå kommunerna att bygga fler skolor vittnar om avsaknaden av verklighetsuppfattning.

Det är inte brist på lokaler som är problemet. Var finns lärarna? Det uppenbara faktum att Sverige inte klarar att ta hand om den stora mängden flyktingar är verklighet och de problemen löses inte med politiska plattityder. Tillfälliga uppehållstillstånd, möjlighet att fördela inom EU, skärpa kraven på försörjningsskyldighet vid anhöriginvandring är några exempel på åtgärder. De räcker inte. Mer kommer, konstaterar även statsministern.

24. okt, 2015