Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gäller av riksdagen stiftad lag för alla i Konungariket Sverige? Eller gäller plan- och bygglagen, ordningsstadgor och andra regler endast dem som är folkbokförda i riket?

Etableras illegala husvagnsläger på annans egendom med omfattande sanitära problem som följd, ordningsväsendet inte ingriper trots fastighetsägarnas vädjanden och kommunerna utfärdar viten mot fastighetsägarna om de inte löser de sanitära problemen, har anständighetens gräns passerats med råge.

Alla är lika inför lagen. Den borde gälla svenskar, migranter och flyktingar. Kan man ha någon annan uppfattning? Eller är det bara bofasta som är lika?

30. okt, 2015