Energidirektörens emeritus tankeförsök

Dörren till bastun vid en HVB-institution (hem för vård och boende) är låst med ett hänglås. Bastun var uppskattad av de ensamkommande som placerats på hemmet, men eftersom inte alla institutioner i kommunen har bastu har socialförvaltningen av rättviseskäl låst den som finns.

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendal rapporterar i en tankeväckande ledare från en HVB-institution. Hon förmedlar en bild av ett system som skapar klienter av de ensamkommande. Dessa förväntas sedan, efter åratal av institutionsboende, integreras i samhället.

Personalen är ålagd att inte bygga känslomässiga band, tala med de ensamkommande om deras situation eller asylprocessen. För att tala om det som berör dem mest hänvisas de till utbildade psykologer på avtalad tid.

Det är en märklig ordning som råder i Konungariket Sverige.

.

1. nov, 2015