Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rikets gränser är i praktiken öppna. Vi har ingen aning om vilka som kommer in i landet, så gott som samtliga saknar identitetshandlingar och uppger sig komma från Syrien. Då är man ju flykting och utlovad uppehälle i Sverige.

Utöver de som flyr för livet kommer de som flyr för ett bättre liv. Till det IS-krigare, jihadister och andra våldsverkare. Vi har ingen kontroll. Polisen har gett upp.

Att öppna våra hjärtan är medmänskligt och etiskt. Att utsätta landet för laglöshet, organiserad kriminalitet och fundamentalistiskt våld är ansvarslöst.

Inse faktum. Det krävs kraftfulla åtgärder för att upprätthålla lag och ordning. Det räcker inte med att vara snäll och vilja väl.

2. nov, 2015