Energidirektörens emeritus tankeförsök

Moderaterna arbetar för att ge vänsterpartiet vetorätt i den ekonomiska politiken. Partisekreteraren Tomas Tobés listiga plan är att genom att driva på en för landet skadlig politik försvaga socialdemokraterna maximalt inför valet 2018. Att alliansväljarna inte röstade för en politik som skadar landet väger lätt i partisekreterarens taktiserande.

Att moderaterna kräver att vänsterpartiet skall ha bestämmande inflytande över den ekonomiska politiken är befängt och obgripligt utanför den inre partinomenklaturans värld.

Partistrategerna i moderaterna är för listiga för sitt eget bästa. Listen kan till och med äventyra Alliansens framtid.

3. nov, 2015