Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den akuta bristen på tak över huvudet för flyktingar har föranlett bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) att ta krafttag. Han kan tänka sig att sträcka sig så långt som till att bortse från kraven på hiss och godkänd energideklaration.

Det är inte utan att man imponeras av ministerns dådkraft.

4. nov, 2015