Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det blir allt farligare på våra vägar. Uppdrag Granskning i Svt rapporterar om anarkin på de svenska vägarna. Trafikpolisen är i det närmaste avvecklad, åkerier från EU-länderna Rumänien och Bulgarien kör med trafikfarliga fordon och förare utan körkort, kör- och viltidsregler betraktas som skämt. Dumpade löner och ren misär. Allt detta har den svenska åkerinäringen påpekat i flera år utan åtgärd.

Skärpt lagstiftning är meningslös om den inte övervakas. Utöver de allt större risker vi utsätts för på våra vägar är den svenska fjärrtrafik, som följer regler och betalar skatt, på väg att slås ut på grund av laglösheten på våra vägar.

Det finns en fråga som aldrig ställdes i Uppdrag Granskning. Beställarnas ansvar. De stora svenska företag, som med öppna ögon köper billigast tänkbara transport utan att vilja fråga sig hur det är möjligt att köra billigare än kostnadstäckning.

5. nov, 2015