Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vad är äkta och vad är falsk islam? I det närmaste omöjligt för en icke-muslim att avgöra. I Svenska Dagbladet refererar Ivar Arpi den tyske sociologen Ruud Koopmans studier av radikal islamism i ett antal västländer, däribland Sverige.

Av undersökningen framgår att 52 procent av muslimerna i Sverige anser att det är viktigare att följa islam än svenska lagar. 52 procent tror att västvärlden är ute efter att förstöra islam.

Vi har ett problem. Att vara snäll räcker nog inte.

17. nov, 2015