Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Vi har varit naiva", konstaterar statsminister Stefan Löfven (S) i ett föga statsmannamässigt uttalande i dag med anledning av terrorhoten. Nu är tid för samling och inte politiskt käbbel, säger Löfven, samtidigt som han kritiserar både regeringarna Reinfeldt (M) och Persson (S) för att, till skillnad från hans egen, brustit (sic!).

Ynkligt. Löfvens senkomna försök att visa ledarskap är pinsamt. Inrikesminister Ygeman (S) framstår som den i regeringen som inser situationens allvar och agerar därefter.

Alliansen avstår dessbättre från att bemöta Löfven. Det är han inte värd. För övrigt talar han inte för mig och tiotusentals andra när han säger att "vi" varit naiva. Det har vi inte. Däremot har vi avfärdats som mindre vetande.

Konungariket Sverige är värt en regering.

19. nov, 2015