Energidirektörens emeritus tankeförsök

Verkligheten hinner i fatt den goda viljan. Sveriges önskan att vara alla goda gåvors givare, inför den flyktingvåg som främst kriget i Syrien lett till, har nått vägs ände. Vi klarar inte mer.

Till och med miljöpartiet har tvingats inse att, hur mycket vi än vill, det inte går längre. Sverige kan inte ensamt ta emot alla de människor som flyr.

Vi måste göra det vi kan inom måttet av vår förmåga. Mer kan vi inte. hur gärna vi än skulle vilja. Allt annat är en samhällssyn som leder till att medborgarnas tilltro till vårt samhällssystem bryter samman. Det vore riktigt farligt.

24. nov, 2015