Energidirektörens emeritus tankeförsök

En medlemsstyrd organisation styrs av medlemmarna. Det förefaller vara en överraskning för elbranschens förenings, Svensk Energi, ledning. Efter att ha forcerat en process för att slå samman föreningen med fjärrvärmebranschens förening Svensk Fjärrvärme, gick man på pumpen vid en extrastämma i dag. Förslaget till sammanslagning fälldes.

Förvånade och besvikna föreningsföreträdare tvingas inse att medlemsinflytande, förankring bland medlemsföretagen och en aktiv regional verksamhet är vad medlemsföretagen vill. Inte toppstyrning och förment rationalitet.

Svensk Energis ordförande talade om nödvändigheten att branschen talar med samlad röst. Själv har han lyckats åstadkomma betydande splittring. Den gamla sanningen att man har två öron och en mun för att lyssna mer än tala bekräftas ånyo.

24. nov, 2015