Energidirektörens emeritus tankeförsök

Energibranschens föreningar har problem. De 17 största företagen och Trollhättan Energi har försökt driva fram en sammanslagning av de två föreningarna Svensk Energi (el) och Svensk Fjärrvärme.

Vid Svensk Energis extrastämma sänktes förslaget till ny förening. Medlemsföretagen vill ha medlemsstyrning och regional förankring, de 17 största och Trollhättan Energi toppstyrning.

I Svensk Energi gäller att varje medlemsföretag har en röst. I Svensk Fjärrvärme har företagen rösträtt efter storlek. Svensk Fjärrvärmes stämma beslöt, dagen efter Svensk Energis nej, att bortse från Svensk Energi stämmobeslut, expropriera ett namn som ett av Svensk Energis medlemsföretag har och försöka tvinga fram en sammanslagning mot Svensk Energis vilja.

Märkligt att de 17 största företagen och Trollhättan Energi har så tvivelaktig demokratisyn. Ur detta kommer inte sammanhållning och en samlad röst. I stället splittring och risk för öppet krig mellan branschens företag.

Tydligare exempel på obefintligt ledarskap kan knappast hittas.

26. nov, 2015