Energidirektörens emeritus tankeförsök

I snart 15 år har Sverige haft militär närvaro i Afghanistan. Nu lämnar vi 22 tolkar, som hotas till livet av talibanerna för att de tjänstgjort för Sverige, åt sitt öde. De får klara sig bäst de kan. Konungariket Sverige tar inget ansvar för sina före detta lokalanställda.

Till Sverige får de 22 tolkarna inte komma. Hittills i år har Sverige tagit emot 80 000 asylflyktingar.

29. nov, 2015