Energidirektörens emeritus tankeförsök

Järnvägstunneln genom Hallandsåsen är invigd. Den blev elva gånger dyrare än beräknat och 18 år försenad. Onekligen svenskt rekord i bristande förprojektering, projektering och projektkalkylering.

Tunnelprojektet är ett projekt som efter ett års arbete låg tre år efter tidplanen.

Men låt oss glädjas åt att västra stambanan äntligen fått den kapacitetsökning som länge varit nödvändig. Om den samhällsekonomiska kalkylen går ihop återstår att se.

8. dec, 2015